Polícia upozorňuje na uzatvorenie účelovej komunikácie

V termíne od 25. júna 2019 do 30. novembra 2019 bude úplne uzatvorená účelová komunikácia, ktorá prepája miestnu časť Žilina–Bytčica s obcou Rosina, okres Žilina z dôvodu realizácie stavby „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa“.

Polícia žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku a dôsledné rešpektovanie dočasného dopravného značenia.